E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of reactive perforating collagenosis accompanied by scabies and diabetes [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 22-24 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.14892

A case of reactive perforating collagenosis accompanied by scabies and diabetes

Gizem Yağcıoğlu1, Ekin Şavk2, Meltem Uslu2, Neslihan Şendur2, Canten Tataroğlu3
1Acıbadem Kozyatağı Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın, Turkey
3Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Aydın, Turkey

Reactive perforating collagenosis (RPC) is characterized by hyperkeratotic papules and histopathologically transepidermal elimination of structural altered collagen fibers. It is often associated with diabetes mellitus and renal failure. Superficial skin trauma is thought to play a role in triggering the disease. In this article, we present a rare case of a 59-year-old woman with complaint of itching and scabs for 2 months. The patient diagnosed with scabies and RPC treated with 5% permethrin. After scabies treatment, the symptoms and clinical findings of RPC were successfully checked.

Keywords: Reaktif perforan kollagenozis, skabies, dermoskopi, diabetes mellitus

Diyabet ve skabiese eşlik eden bir reaktif perforan kollagenozis olgusu

Gizem Yağcıoğlu1, Ekin Şavk2, Meltem Uslu2, Neslihan Şendur2, Canten Tataroğlu3
1Maltepe Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

Reaktif perforan kollagenozis (RPK) hiperkeratotik papüller ve histopatolojik olarak yapısal değişikliğe uğramış kollajen liflerinin transepidermal eliminasyonu ile karakterizedir. Sıklıkla diabetes mellitus ve renal yetmezlik ile ilişkili bir hastalıktır. Yüzeyel deri travmasının hastalığı tetikleyici rol oynadığı düşünülmektedir. Bu makalede, 59 yaşında kadın, iki aydır kaşıntı ve kabuklu yara şikayetleri olan nadir bir olguyu sunduk. Skabies ve RPK tanısı konan hasta %5 permetrin ile tedavi edildi. Skabies tedavisi sonrasında RPK’nın semptom ve klinik bulguları başarılı bir şekilde kontrol edildi.

Anahtar Kelimeler: Reactive perforating collagenosis, scabies, dermoscopy, diabetes mellitus

Gizem Yağcıoğlu, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Neslihan Şendur, Canten Tataroğlu. A case of reactive perforating collagenosis accompanied by scabies and diabetes. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 22-24

Corresponding Author: Gizem Yağcıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale