E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 304

11. Eadv Kongresi'nin Ardından

Esen Özkaya Bayazıt1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı


Esen Özkaya Bayazıt. 11. Eadv Kongresi'nin Ardından. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 304
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale