E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Granulomatous skin infections [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 1-8 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.16362

Granulomatous skin infections

Didem Dinçer Rota, Mehmet Can Emeksiz
Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Granulomatous skin disorders are a heterogeneous group of disorders characterized by granuloma formation on histopathology. They may be triggered by various stimuli, including infectious and non-infectious stimuli (foreign bodies, malignancy, metabolites, and chemicals), of different etiological origins. Although pathophysiological mechanisms are still poorly understood, infectious granuloma formation may occur if the patient’s immune system could not eliminate an agent. Clinically, localized or disseminated infectious granuloma formation can be related to the infectious agent’s pathogenicity or the patient’s immunity. Typical infectious agents causing infectious granulomatous reactions are mycobacteria, fungal infections, or parasites, such as leishmaniasis. This review aims to summarize granulomatous skin diseases encountered more frequently in our clinical experience because of infectious causes.

Keywords: Granulomatous, skin, infection

Granülomatöz deri enfeksiyonları

Didem Dinçer Rota, Mehmet Can Emeksiz
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Granülomatöz deri hastalıkları histopatolojisinde granülom oluşumu ile karakterize heterojen bir hastalık grubudur. Etiyolojik olarak, enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan da (yabancı cisim, malignite, metabolitler ve kimyasallar) dahil olmak üzere çok çeşitli uyaranlarla tetiklenebilirler. Her ne kadar patofizyolojik mekanizmalar hala yeterince anlaşılamasa da, hastanın bağışıklık sistemi bir ajanı ortadan kaldıramadığında enfeksiyöz granülom oluşumu meydana gelebilir. Klinik olarak lokalize veya dissemine enfeksiyöz granülom oluşumu, ajanın patojenitesi veya hastanın bağışıklığı ile ilgili olabilir. Enfeksiyöz granülomatöz reaksiyonlara neden olan tipik ajanlar: Mikobakteriler, mantar enfeksiyonları veya layşmanya gibi parazitlerdir. Bu derlemede, klinik deneyimimizde daha sık karşılaşılabilecek enfeksiyöz nedenli granülomatöz deri hastalıklarını özetlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Granülomatöz, deri, enfeksiyon

Didem Dinçer Rota, Mehmet Can Emeksiz. Granulomatous skin infections. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 1-8

Corresponding Author: Didem Dinçer Rota, Türkiye
LookUs & Online Makale