E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of skin barrier functions in patients with breast cancer-related lymphedema: Measurement of stratum corneum hydration, sebum level, and transepidermal water loss [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 43-47 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.19794

Evaluation of skin barrier functions in patients with breast cancer-related lymphedema: Measurement of stratum corneum hydration, sebum level, and transepidermal water loss

Münevver Güven1, Engin Taştaban2, Meltem Uslu1, Ekin Şavk1, Neslihan Şendur3
1Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Aydın, Türkiye
3Medicana International İzmir Hospital, Clinic of Dermatology, İzmir, Türkiye

Background and Design: Skin barrier function in patients with breast cancer-related lymphedema (BCRL) has rarely been evaluated. This study aimed to investigate transepidermal water loss (TEWL), stratum corneum hydration (SCH), and sebum level (SL) on the skin of the lymphedema arm in comparison to the skin of the healthy contralateral arm in BCRL patients.
Materials and Methods: This cross-sectional study included 40 female patients with unilateral BCRL. TEWL, SCH, and SL were measured using Tewameter®, Corneometer®, and Sebumeter®, respectively. Measurements were taken in each patient's lymphedema arms and healthy contralateral arm. The volar/dorsal regions of the forearm and the dorsal region of the upper arm were determined as measurement sites.
Results: In all three measurement areas, there was no significant difference in SCH or SL between the skin of the lymphedema arm and the skin of the healthy contralateral arm. TEWL was significantly higher on the skin of the lymphedema arm than on the healthy arm for the volar forearm regions (p=0.007). However, there was no significant difference in TEWL between the skin of the lymphedema arm and the skin of the healthy contralateral arm in the dorsal forearm or dorsal upper arm region.
Conclusion: This study showed that there was no difference in skin barrier functions in the lymphedema arm compared with the healthy contralateral arm, except for higher TEWL in the skin of the volar forearm region of the lymphedema arm in BCRL patients. The detection of changes in skin barrier function in BCRL patients may help in the regulation of optimal skin care of these patients’ lymphedema arms.

Keywords: Breast cancer-related lymphedema, lymphedema, sebum, transepidermal water loss

Meme kanseri ilişkili lenfödemi olan hastalarda deri bariyer fonksiyonlarının incelenmesi: Stratum korneum hidrasyonu, sebum ve transepidermal su kaybının ölçülmesi

Münevver Güven1, Engin Taştaban2, Meltem Uslu1, Ekin Şavk1, Neslihan Şendur3
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Medicana International İzmir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Meme kanseri ilişkili lenfödemi (MKİL) olan hastalarda derinin bariyer fonksiyonlarını inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, MKİL’li hastalarda sağlıklı üst ekstremite ile lenfödemli üst ekstremitenin transepidermal su kaybı (TESK), stratum korneum hidrasyonu (SKH) ve sebum (S) değerlerinin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya unilateral MKİL’li 40 kadın hasta dahil edildi. TESK, SKH ve S değerleri sırasıyla Tewameter®, Corneometer®, ve Sebumeter® cihazları kullanılarak ölçüldü. Her hastada lenfödem olan kolda ve sağlıklı karşı kolda ölçümler yapıldı. Ön kolun volar/dorsal yüzleri ve üst kolun dorsal yüzü ölçüm bölgeleri olarak belirlendi.
Bulgular: Lenfödemli kol derisi ile sağlıklı kontralateral kol derisinin 3 ölçüm alanında da SKH veya S değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. TESK, ön kolun volar bölgesinde, sağlıklı kola kıyasla lenfödemli kol tarafında anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,007). Ancak, ön kolun dorsal bölgesinde veya üst kolun dorsal bölgesinde lenfödem kolunun derisi ile sağlıklı kontralateral kolun derisi arasında TESK açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: MKİL hastalarında, lenfödemli kolun ön kol volar yüzeyinde daha yüksek TESK tespit edildi. MKİL hastalarında, deri bariyer fonksiyonundaki değişikliklerin bilinmesi, bu hastaların lenfödemli kollarının deri bakımını optimal şekilde düzenlemesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri ilişkili lenfödem, lenfödem, sebum, transepidermal su kaybı

Münevver Güven, Engin Taştaban, Meltem Uslu, Ekin Şavk, Neslihan Şendur. Evaluation of skin barrier functions in patients with breast cancer-related lymphedema: Measurement of stratum corneum hydration, sebum level, and transepidermal water loss. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 43-47

Corresponding Author: Münevver Güven, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale