E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The role of epidermal differentiation gene complex studies in atopic dermatitis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 56-60 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.23326

The role of epidermal differentiation gene complex studies in atopic dermatitis

Özge Gündüz1, Deepak Modi1, Raquel Duarte2
1University of the Witwatersrand Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine, Division of Dermatology, Johannesburg, South Africa
2University of the Witwatersrand Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine, Internal Medicine Research Laboratory, Johannesburg, South Africa

Atopic dermatitis (AD) is a chronic skin disease affecting mainly children with an increasing prevalence worldwide. AD is a complex trait resulting from genetic predisposition, skin barrier dysfunction, immune dysregulation, and environmental factors. The major risk factors for AD are a family history of atopy (eczema, asthma, or allergic rhinitis) and the loss-of-function mutations in the filaggrin (FLG) gene. This review highlights the role of the genetic abnormalities identified in AD, from the susceptibility loci in genome-wide associations to epigenetic studies.

Keywords: Atopic dermatitis, genetics, epidermal differentiation gene complex, filaggrin

Atopik dermatitte epidermal farklılaşma gen kompleksi çalışmalarının rolü

Özge Gündüz1, Deepak Modi1, Raquel Duarte2
1University of the Witwatersrand Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine, Division of Dermatology, Johannesburg, South Africa
2University of the Witwatersrand Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine, Internal Medicine Research Laboratory, Johannesburg, South Africa

Atopik dermatit (AD), dünya çapında yaygınlığı artmış çocukları etkileyen kronik bir deri hastalığıdır. AD, genetik yatkınlık, deri bariyeri işlev bozukluğu, immün disregülasyon ve çevresel faktörlerin etkileşiminden kaynaklanan karmaşık bir özelliktir. AD için başlıca risk faktörleri, ailede atopi öyküsü (egzama, astım veya alerjik rinit) ve filagrin (FLG) genindeki fonksiyon kaybı mutasyonlarıdır. Bu derleme, genom çapında ilişkilendirme çalışmalarındaki duyarlılık lokuslarından epigenetik çalışmalara kadar tanımlanan genetik anormalliklerin AD’deki rolünü vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, genetik, epidermal farklılaşma gen kompleksi, filaggrin

Özge Gündüz, Deepak Modi, Raquel Duarte. The role of epidermal differentiation gene complex studies in atopic dermatitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 56-60

Corresponding Author: Özge Gündüz, South Africa
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale