E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dermatoloji and charities [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 166-173

Dermatoloji and charities

Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Background and design: Charities are non-profit organizations that function independently of the government. In our research, we aimed to identify and investigate the foundations which represent diseases belonging to the field of dermatology. MATERIAL-METHOD: We searched for key words on the internet, namely by entering the word “dermatology” together with one of the following words: “foundation”, “society”, “association”, “group”, “organization”. The search result websites of organizations were explored and additional information was obtained by contacting these organizations by e-mail. RESULT: Twenty six such organizations were identified. Data was gathered on these organizations and about their history, management structure, income, membership procedures and benefits, targets and goals, training facilities, publishing, research grants and communication functions. CONCLUSION: We concluded that unlike in Turkey, the field of dermatological foundations are quite advanced in developed countries. It is possible bring Turkey up to the same level by a higher level of involvement from doctors and making the public more aware of these types of foundations and their functions.

Keywords: Dermatology, charities, foundation

Dermatoloji ve Sivil Toplum Kuruluşları

Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Sivil toplum örgütleri, kar amacı gütmeyen gönüllü ve hükümet dışı çalışan kuruluşlardır. Biz, çalışmamızda, dermatolojinin sahasına giren hastalıklarla ilgili var olan dernekleri tespit etmeyi ve bu dernekleri incelemeyi amaçladık.
Internette arama motorlarına “dermatoloji” ile beraber “foundation”, “society”, “association”, “group”, “organization” anahtar kelimeleri yazıldı. Bu şekilde ulaşılan web sayfaları incelendi. Ayrıca her derneğe e-mail atılarak ek bilgi sağlandı.
İnternette web sayfası bulunan toplam 26 dernek tespit edildi. Bu derneklerin tarihi, idari ve mali yapıları, gelir kaynakları, üyelik şartları, nasıl üye olunduğu, üyelikle elde edilen imkanlar, amaçları, eğitim faaliyetleri, süreli yayınları, sosyal aktiviteleri, araştırma destekleri ve iletişim fonksiyonları hakkında bilgi elde edildi.
Bizlere yabancı gelen bu konuda, gelişmiş ülkelerin epey yol katettiği görüldü. Aradaki farkın kapatılması, sivil toplum gerçeğinin tüm toplum tarafından algılanması ve biz hekimlerin bu konulara ilgi duymasıyla mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, sivil toplum kuruluşları, dernek

Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü. Dermatoloji and charities. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 166-173

Corresponding Author: Özgür Yürüker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale