E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A rare entity: Keratoderma blenorrhagicum in a patient with Reiter’s syndrome [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 103-105 | DOI: 10.4274/turkderm.24022

A rare entity: Keratoderma blenorrhagicum in a patient with Reiter’s syndrome

Şirin Yaşar1, Dua Cebeci1, Zeynep Altan1, Pembegül Güneş2, Sema Aytekin1
1İstanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2İstanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

Reiter’s syndrome is a systemic disorder, originally occurs as a triad of arthritis, urethritis and conjunctivitis. Cutaneous finding sconsist of a
palmoplantar keratoderma, circinate balanitis or vulvitis, psoriasis-like skin lesions, and buccal ulcerations.
We present a case of Reiter’s syndrome in a 25-year-old woman who developed the typical skin lesions - keratoderma blenorrhagicum and
circinate vulvitis.

Keywords: Reiter’s syndrome, keratoderma blenorrhagicum, circinate vulvitis

Nadir bir antite: Keratoderma blenorajikumlu bir Reiter sendromu

Şirin Yaşar1, Dua Cebeci1, Zeynep Altan1, Pembegül Güneş2, Sema Aytekin1
1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Reiter sendromu, artrit, üretrit ve konjonktivit üçlüsünden oluşan sistemik bir hastalıktır. Deri bulgusu olarak palmoplantar keratoderma,
sirsine balanit ya da vulvit, psoriasis benzeri deri lezyonları ve bukkal mukozada ülserasyonlar izlenir. Burada 25 yaşında, deride keratoderma
blenorajikum ve sirsine vulvit ile karakterize Reiter sendromlu bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Reiter sendromu, keratoderma blenorajikum, sirsine vulvit

Şirin Yaşar, Dua Cebeci, Zeynep Altan, Pembegül Güneş, Sema Aytekin. A rare entity: Keratoderma blenorrhagicum in a patient with Reiter’s syndrome. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 103-105

Corresponding Author: Şirin Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale