E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(A): 1-3

Derinin T Hücreli Lenfomaları: Tanı ve Sınıflama

Rıfkiye Küçükoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul


Rıfkiye Küçükoğlu. Derinin T Hücreli Lenfomaları: Tanı ve Sınıflama. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(A): 1-3

Corresponding Author: Rıfkiye Küçükoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale