E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Histopathological nail-clipping examination for the diagnosis of isolated childhood nail psoriasis: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 34-35 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.25205

Histopathological nail-clipping examination for the diagnosis of isolated childhood nail psoriasis: A case report

Muazzez Çiğdem Oba1, Çiğdem Dicle Arıcan2, Fatih Göktay3
1University of Health Sciences Türkiye, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology and Venereology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Türkiye, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Department of Pathology, İstanbul, Türkiye, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences Türkiye, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology and Venereology, İstanbul, Türkiye

Keywords: Microscopy, pathology, psoriasis, nail diseases

Çocukluk çağı izole tırnak psoriazisi tanısında tırnak plak parçasının histopatolojik incelemesi: Bir olgu sunumu

Muazzez Çiğdem Oba1, Çiğdem Dicle Arıcan2, Fatih Göktay3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Mikroskopi, patoloji, psoriazis, tırnak hastalıkları

Muazzez Çiğdem Oba, Çiğdem Dicle Arıcan, Fatih Göktay. Histopathological nail-clipping examination for the diagnosis of isolated childhood nail psoriasis: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 34-35

Corresponding Author: Muazzez Çiğdem Oba, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale