E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 157-160

Rozaseli hastalarda gıda ve ev tozu akarı antikorlarının araştırılması

Özlem Su1, Nahide Onsun1, Serkan Aygın1, Ulviye Atılganoğlu1, Ahmet Rıza Uras2
1Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Biyokimya Bölümü

Rozasenin etyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Başta vasküler bozukluk olmak üzere genetik yatkınlık, gastrointestinal intolerans, "Demodex folliculorum" akarı, immunolojik ve psikolojik faktörler üzerinde durulmaktadır. Çalışmamızda rozaseli hastalarda gıda ve ev tozu akarlarına karşı oluşan allerjen spesifik IgE tipi antikorlar ölçüldü. Çalışılan gıdalardan rozaseli grupta yumurta sarısı, gluten, çavdar, beyaz fasulye, çikolata, badem, çilek, şeftali ve muza karşı spesifik IgE antikorlarındaki yükseklik kontrol grubuna göre ileri derecede anlamlı idi (p<0,01). Ev tozu akarlarından ise D1 (D. Pteronyssinus) ve D71'e (Storage mite lepidoglyphis des) karşı spesifik IgE antikorlarındaki yükselme kontrollere kıyasla anlamlı bulundu (p<0,05). Bu sonuçlar çeşitli gıdaların ve ev tozu akarlarının tip I humoral immunite yoluyla rozase etyopatogenezinde rol oynayabileceğini düşündürdü. Bu görüşün rozase etyopatogenezinde yer alabilmesi için geniş serilerde benzeri çalışmalara gereksinim olduğu kanısına varıldı.


Özlem Su, Nahide Onsun, Serkan Aygın, Ulviye Atılganoğlu, Ahmet Rıza Uras. Rozaseli hastalarda gıda ve ev tozu akarı antikorlarının araştırılması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 157-160
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale