E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Self Inflicted Dermatological Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 41-45 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s41

Self Inflicted Dermatological Diseases

Ertuğrul H. Aydemir

This group of diseases are characterised with the aggravated types of stress releasing behaviors like scratching, picking, squeezing, and sucking. Lichen simplex chronicus, prurigo nodularis, neurotic excoriations, trichotillomani, and onychotillomani are the diseases in this group. Depression, anxiety, and obsesif compulsive disease are the main underlying psychologic diseases. They need a skillfull psychiatric approach in addition to dermatologic treatment, and should be treated with patience in a long duration.

Keywords: Lichen simplex chronicus, prurigo nodularis, neurotic excoriations, trichotillomani, and onychotillomani

Kendine Zarar Vermeyle Seyreden Hastalıklar

Ertuğrul H. Aydemir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bu grup hastalıklar, kaşınma, koparma, sıkma, çekme, emme, ısırma gibi stress rahatlatıcı hastalıkların abartılı şekilleriyle karakterizedir. Bu grupta liken simpleks kronikus, prurigo nodülaris, nörotik ekskoriyasyon, trikotillomani, onikotillomani gibi hastalıklar bulunur. Altta yatan psikolojik bozukluk sıklıkla depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk olabilir. İnatçı ve zor hastalıklar olup, dermatoloğun yanı sıra muhakkak deneyimli bir psikiyatrın yardımıyla ve uzun süre içerisinde sabırla tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Liken simpleks kronikus, prurigo nodülaris, nörotik ekskoriyasyon, trikotillomani, onikotillomani

Ertuğrul H. Aydemir. Self Inflicted Dermatological Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 41-45

Corresponding Author: Ertuğrul H. Aydemir
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale