E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Erythroderma associated with secondary syphilis: A case report of unusual presentation and resurgence of the great imitator [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 154-156 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.2612

Erythroderma associated with secondary syphilis: A case report of unusual presentation and resurgence of the great imitator

Raul Gerardo Mendez, Adriana Guadalupe Reyes Torres, Manuel Soria Orozco, Marisol Ramirez Padilla
Universidad De Guadalajara, Dermatology Service of Civil Hospital of Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Guadalajara, Mexico

Syphilis is a chronic infection caused by the spirochete Treponema pallidum. The wide range of clinical presentations of secondary syphilis has given it the nickname of “the great imitator”. Erythroderma is a generalized inflammatory reaction of the skin secondary to a wide variety of causes; however, it is not considered a common cutaneous manifestation of syphilis. Here, we presented the case of a 74-year-old Hispanic man who presented to our clinic with a history of chronic recurrent erythroderma. His medical history was not relevant except for previous unprotected sexual intercourses. Extensive work up to determine the cause of erythroderma was performed, resulting in positive for syphilis infection. Subsequent treatment of syphilis infection resulted in erythroderma remission.

Keywords: Erythroderma, syphilis, simulator

Sekonder sifiliz ile ilişkili eritroderma: Olağandışı bir sunum ve büyük taklitçinin yeniden canlanması ile ilgili bir rapor

Raul Gerardo Mendez, Adriana Guadalupe Reyes Torres, Manuel Soria Orozco, Marisol Ramirez Padilla
Universidad De Guadalajara, Dermatology Service of Civil Hospital of Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Guadalajara, Mexico

Frengi, spirochete Treponema Pallidum’un neden olduğu kronik bir enfeksiyondur. İkincil sifilizin geniş klinik sunumları ona “büyük taklitçinin” lakabı kazandırdı. Eritroderma, derinin çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan genelleşmiş bir enflamatuvar reaksiyonudur, ancak, sifilizin ortak bir kütanöz tezahürü olarak kabul edilmez. Burada, kliniğimize kronik tekrarlayan eritroderma öyküsü ile başvuran 74 yaşında bir İspanyol erkeğin olgusunu sunuyoruz. Önceden korunmasız cinsel ilişki dışında tıbbi geçmişi önemli değildi. Eritrodermanın nedenini belirlemek için kapsamlı çalışma sifiliz enfeksiyonu için pozitif sonuçlandı. Daha sonra sifiliz enfeksiyonunun tedavisi eritroderma remisyonuyla sonuçlandı.

Anahtar Kelimeler: Eritroderma, sifiliz, simülatör

Raul Gerardo Mendez, Adriana Guadalupe Reyes Torres, Manuel Soria Orozco, Marisol Ramirez Padilla. Erythroderma associated with secondary syphilis: A case report of unusual presentation and resurgence of the great imitator. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 154-156

Corresponding Author: Manuel Soria Orozco, Mexico
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale