E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Ocular Involvement in Behcet’s Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 48-53

Ocular Involvement in Behcet’s Disease

Yılmaz Özyazgan

Uveitis secondary to systemic diseases and in particular to Behçet’s disease is frequent in Turkey. Eye involvement is not confined to the uvea; it also involves the optic nerve and the retina due to the participation of the retinal vascular system. The clinical course is characterized by activations and remissions. Severity of eye involvement is heterogeneous among patients. The analysis of the frequency and severity of activations along with detection of sequel formation has prognostic significance. There is no specific medication for treatment of Behçet’s disease. Local and systemic corticosteroids, immunosuppressives and immunomodulators are used and their side effects are monitored. Treatment end points are to decrease the frequency and severity of attacks and the prevention of sequelae.

Keywords: Behçet’s disease, uveitis, frequency of activation, severity of activation, treatment

Behçet Hastalığında Göz Tutulumu

Yılmaz Özyazgan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sistemik hastalıklar beraberliğinde görülen üveitler arasında, özellikle ülkemiz açısından, Behçet hastalığı ilişkili üveitler kayda değer bir oranı kapsamaktadır. Üveit, Behçet hastalığında major bulgular arasında değerlendiriliyorsa da gözdeki hastalığa ait belirtiler uvea dokusunda sınırlı kalmayıp retinal vasküler sistem dolayısıyla retina ve optik siniri de kapsamaktadır. Klinik görünümde dikkat çeken özelliği zaman içerisinde tekrarlayan aktivasyonlar göstermesi ve sonrası sessiz dönem yaşanmasıdır. “Göz tutulumu şiddeti” başlığı altında klinik görünüm özelliklerini tanımlayan aktivasyon sıklığı, şiddeti ve göz dokusundaki yapısal hasar oluşumu hastalar arasında genelde farklılık göstermektedir. Göz tutulum şiddetini tanımlayan unsurların her olgu için analiz edilmesi, takip planı, prognoz tayini ve tedavi etkinliğini değerlendirmede önemli katkı sağlamaktadır. Behçet hastalığı tedavisinde spesifik etkili ilaçlar ve kanıtlanmış yöntem yoktur. Kortikosteroidler lokal ve sistemik olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. İmmünosüpressif, immünomodülatör ve özellikle son yıllarda biyolojik etkili ilaçlar, oluşabilecek yan etkiler göz önünde bulundurularak, kontrollü olarak kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, üveit, aktivasyon sıklığı, aktivasyon şiddeti, tedavi

Yılmaz Özyazgan. Ocular Involvement in Behcet’s Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 48-53

Corresponding Author: Yılmaz Özyazgan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale