E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 118-120

Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden kalsiflaksi olgusu

Mukaddes Kavala1, Sibel Südoğan1, Hülya Karadayı2, İlkin Z. Arınkal1, Gaye Ünal1, Sema Akkız1, İhsan Kuru3
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Klinikleri
2SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Nevralji Klinikleri
3SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Radyoloji Klinikleri

Etyolojisinde renal yetmezliğe bağlı sekonder hiperparatrodizmin rol oynadığı kalsiflaksi; deri nekrozları ve ülserasyonları ile seyreden klinik bir tablodur. Klinik görünümünde her iki bacağın alt ve üst kısmında subkutane nodüller, plaklar ve bunların üstündeki deride aşırı nekrozla seyreden ve histopatolojik olarak da yaygın metastatik kalsifikasyon saptanan, 36 yaşında kronik böbrek yetmezliği olan kadın hastayı nadir görülmesi nedeniyle sunmayı uygun bulduk.


Mukaddes Kavala, Sibel Südoğan, Hülya Karadayı, İlkin Z. Arınkal, Gaye Ünal, Sema Akkız, İhsan Kuru. Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden kalsiflaksi olgusu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 118-120
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale