E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Intracranial hemorrhage with fatal outcome in a patient with heparin induced bullous hemorrhagic dermatosis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(2): 77-78 | DOI: 10.4274/turkderm.26779

Intracranial hemorrhage with fatal outcome in a patient with heparin induced bullous hemorrhagic dermatosis

Aslan Yürekli1, Ercan Çalışkan1, Deniz Doğan2
1Gülhane Military Medical Academy, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
2Gülhane Military Medical Academy, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey

Bullous hemorrhagic dermatosis is a rare adverse effect of subcutaneous heparin injection. Here, we report a case of hemorrhagic bullous dermatosis occurred after enoxaparin use. The patient's lesions had resolved but she died 45 days after development of hemorrhagic bullous dermatosis due to intracranial hemorrhage.

Keywords: Hemorrhagic bullae, enoxaparin, heparin

Heparin ile tetiklenen hemorajik büllöz dermatoz hastasında fatal seyreden intrakraniyal hemoraji

Aslan Yürekli1, Ercan Çalışkan1, Deniz Doğan2
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Büllöz hemorajik dermatoz, heparin kullanımına bağlı nadir görülen bir yan etkidir. Biz burada enoksaparin kullanımı sonrası hemorajik bülleri gelişen bir olgu sunuyoruz. Lezyonları ilerleyen günlerde gerilemesine rağmen hasta bül oluşumunu takiben 45. günde intrakraniyal hemoraji nedeniyle kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemorajik bül, enoksaparin, heparin

Aslan Yürekli, Ercan Çalışkan, Deniz Doğan. Intracranial hemorrhage with fatal outcome in a patient with heparin induced bullous hemorrhagic dermatosis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(2): 77-78

Corresponding Author: Aslan Yürekli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale