E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Paraneoplastic disorders of hair, nails, oral mucosa and pigmentation [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 96-98 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s16

Paraneoplastic disorders of hair, nails, oral mucosa and pigmentation

Ayşe Kavak1, Mehmet Emin Yanık2, Nuray Yeşildal Çelebiler3
1Department Of Dermatology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Dermatology, Namik Kemal University, Faculty Of Medicine, Tekirdag, Turkey
3Department Of Public Health, Duzce University, Duzce Faculty Of Medicin, Duzce, Turkey

In this section, paraneoplastic entites of hair, nail, oral mucosa and pigmentation changes have been discussed. Some skin findings are “strong” indicator of a malignancy whereas others are not. Readers will encounter some “coincidental” or “common” entities as well as more “severe” changes for a paraneoplastic sign. In addition, it is crucial that some paraneoplastic lesions may predict for a recurrence of malignancy.

Keywords: Paraneoplastic, hair, nail, oral mucosa, pigmentation

Paraneoplastik saç, tırnak, oral mukoza ve pigmentasyon değişiklikleri

Ayşe Kavak1, Mehmet Emin Yanık2, Nuray Yeşildal Çelebiler3
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
3Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Bu bölümde saç, tırnak, oral mukoza ve pigmentasyon değişikliklerinin paraneoplastik olma olasılıkları sunulmuştur. Aslında bazı deri bulgularının altta yatan malignitenin saptanmasına oldukça önemli bir katkısı varken, bazıları çok güçlü gösterge olmayabilir. Okuyucular bu bölümde, belki de rastlantısal olabilecek birliktelikleri gözlerken, bazı lezyonların biraz daha “şiddetle” paraneoplastik olabildiğini düşünecektir. Paraneoplastik bulgularda bir diğer önemli nokta, bazı bulguların rekürrensin habercisi olabileceğidir.

Anahtar Kelimeler: Paraneoplastik, saç, tırnak, oral mukoza, pigmentasyon

Ayşe Kavak, Mehmet Emin Yanık, Nuray Yeşildal Çelebiler. Paraneoplastic disorders of hair, nails, oral mucosa and pigmentation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 96-98

Corresponding Author: Ayşe Kavak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale