E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(1): 52-55

Malin piyodermi: Atipik yerleşimli piyoderma gangrenozum

Cüneyt Soyal1, A. Nalan Gürler1, Nesibe Doğan1, Betül Avcı2, Oktay Avcı1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2S.B Alsancak Devlet Hastanesi

Malin piyodermi, özellikle baş boyun yerleşimli, ilerleyici ülserasyonlarla karakterize, nadir görülen idiyopatik bir dermatozdur. Atipik yerleşimli bir pyoderma gangrenozum formu olarak kabul edilmekle birlikte benzer lezyonlar, Wegener granulomatozunun kutan bulgusu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu makalede, bir malin piyodermi olgusu sunularak dermatozun ayırıcı tanısı ve sağaltımı literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.


Cüneyt Soyal, A. Nalan Gürler, Nesibe Doğan, Betül Avcı, Oktay Avcı. Malin piyodermi: Atipik yerleşimli piyoderma gangrenozum. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(1): 52-55
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale