E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Hypopigmented mycosis fungoides: case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 286-290

Hypopigmented mycosis fungoides: case report

Emine Derviş1, Kadriye Koç1, Deniz Balaban1, Gülay Akalın2
1Sb Haseki Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2Sb Haseki Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği

Hypopigmented Mycosis fungoides (MF) is a rare variant of MF that usually has a predilection for young individuals with black-dark complexion. We present a 35-year-old woman in whom widespread hypopigmented macules and a few patches developed as the initial clinical feature of MF. Histopathological examination confirmed the diagnosis. Hypopigmented MF must now be included in the differential diagnosis of hypopigmented
macular lesions not only in black or dark-skinned patients but also in white patients.

Keywords: Mycosis fungoides, hypopigmented

Hipopigmente Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu

Emine Derviş1, Kadriye Koç1, Deniz Balaban1, Gülay Akalın2
1Sb Haseki Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Sb Haseki Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği

Mikozis fungoides’in (MF) nadir bir tipi olan hipopigmente MF genellikle gençlerde ve kahverengi-siyah derili kişilerde görülür. Yaygın hipopigmente makülleri ile birkaç yama lezyonu olan ve histopatolojik tetkik sonucu MF tanısı konan 35 yaşında bir kadın olgu, hipopigmente MF in beyaz ırkta çok nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mikozis fungoides, hipopigmente

Emine Derviş, Kadriye Koç, Deniz Balaban, Gülay Akalın. Hypopigmented mycosis fungoides: case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 286-290

Corresponding Author: Emine Derviş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale