E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Ichthyosis vulgaris coexisted with acrokeratosis verruciformis: a case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 134-136

Ichthyosis vulgaris coexisted with acrokeratosis verruciformis: a case report

Gamze Serarslan1, Didem Didar Balcı1, Esin Atik2
1Department Of Dermatology, Mustafa Kemal University, Antakya, Turkey
2Department Of Pathology, Mustafa Kemal University, Antakya, Turkey

Ichthyosis vulgaris is an autosomal dominant inherited, keratinization disorder and characterized by diffuse scaling. Acrokeratosis verruciformis is also an autosomal dominant, rare keratinization disorder and characterized by warty, brownish to skin colored papules on the dorsa of the hands and feet. We present a case of ichthyosis vulgaris coexisted with acrokeratosis verruciformis in a 24-year-old woman.

Keywords: acrokeratosis verruciformis, autosomal dominant, ichthyosis vulgaris, keratinization disorder

İktiyozis vulgaris ve akrokeratozis verrüsiformis birlikteliği: bir olgu sunumu

Gamze Serarslan1, Didem Didar Balcı1, Esin Atik2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antakya
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Antakya

İktiyozis vulgaris, otozomal dominant geşiş gösteren bir keratinizasyon hastalığıdır ve yaygın pullanma ile karakterizedir. Akrokeratozis verrusiformis de otozomal dominant, nadir görülen bir keratinizasyon hastalığı olup, el ve ayak dorsal yüzde siğilimsi, kahverengi-deri renginde papüller ile karakterizedir. Burada, iktiyozis vulgaris ve akrokeratozis verrüsiformisin bir arada olduğu, 24 yaşında bir bayan hastayı sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: akrokeratozis verrüsiformis, iktiyozis vulgaris, keratinizasyon hastalığı, otozomal dominant

Gamze Serarslan, Didem Didar Balcı, Esin Atik. Ichthyosis vulgaris coexisted with acrokeratosis verruciformis: a case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 134-136

Corresponding Author: Gamze Serarslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale