E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Leg ulcer due to protein C resistance: Report of a case [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 280-283

Leg ulcer due to protein C resistance: Report of a case

Arzu Mete Kaynak1, Oya Oğuz1, Burhan Engin1, Burhan Ferhanoğlu2

Venous leg ulcerations are mostly caused by chronic venous insuffeciency dealing with trauma, thrombophlebitis or thrombotic syndrome. Various risk factors have been identified for the development of deep venous thrombosis. Activated protein C resistance has recently emerged as one of the most frequent causes of venous thrombosis. Activated protein C cannot inactivate thrombosis formation in the factor V Leiden mutation. Here we present a 23-year-old male patient with factor V Leiden mutation and activated protein C resistance. The algorythmic approach to investigate the etiopathology of the leg ulcers is emphasized.

Keywords: Factor V Leiden mutation, protein C resistance, leg ulcer.

Protein C rezistansına bağlı olarak gelişen bacak ülseri. Bir olgu sunumu

Arzu Mete Kaynak1, Oya Oğuz1, Burhan Engin1, Burhan Ferhanoğlu2
1İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı

Bacak ülserleri büyük çoğunlukla tromboflebit veya trombotik sendromlar nedeniyle gelişen kronik venöz yetmezliğe bağlıdır. Derin venöz trombozun gelişimi için birçokrisk faktörü tanımlanmıştır. Son zamanlarda derin ven trombozuna en sık neden olan faktörlerden biri olarak aktive protein C rezistansı üzerinde durulmaktadır. Trombus oluşumunu önleyen bir faktör olan aktive protein C, faktör V Leiden mutasyonunda bu işlevini yerine getiremez. Bu yazıda faktör V Leiden mutasyonuna bağlı aktive protein C rezistansı saptanan 23 yaşında bir erkek olgu sunulmakta ve bacak ülserlerinin etyopatogenezinin araştırılmasında izlenmesi gereken yol vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Faktör V Leiden anomalisi, protein C rezistansı, bacak ülseri.

Arzu Mete Kaynak, Oya Oğuz, Burhan Engin, Burhan Ferhanoğlu. Leg ulcer due to protein C resistance: Report of a case. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 280-283
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale