E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 45-47

Aydın' daki tekstil işçilerinde meslek dermatozlarının araştırılması

Ekin Bozkurt Şavk1, Neslihan Şendur1, Göksun Karaman1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Meslek dermatozları, dermatolojinin son yıllarda ilgi odağı olup, gelişmiş ülkelerde bile görülme sıklığına yönelik istatistikler gerçek prevalansı tam olarak yansıtmamaktadır. Çalışmamızda; pamuk yetiştiriciliği ile tanınan yöremizdeki bir tekstil fabrikasının çalışanları meslek dermatozları açısından taranmış, saptanan çeşitli dermatozların iş ortamı ve çalışma koşulları ile ilişkileri değerlendirilmiştir. Yaşları 18-62 arasında değişen 459'u (%87 erkek, 66' sı (%13) kadın olmak üzere toplam 525 fabrika çalışanı incelenmiş; 130' unda (%24,8) herhangi bir dermatoz saptanmamış 395' inde (%75,2) ise bir yada daha fazla dermatoz olduğu görülmüştür. Yüzeyel mikozların %61,7 oranı ile en sık saptanan hastalık grubunu oluşturduğu, 2. ce 3. sıklıkta kontakt dermatit ve kallusların geldiği gözlenmiştir. Başta tinea pedis olmak üzere mikozların, fabrikanın nem oranı yüksek bölümlerinde çalışanlar ile çizme giyen işçilerde görülme sıklığı diğer bölümlerde çalışanlara oranla daha yüksektir. Yüzeyel mikozların benzer şartlarda çalışanlar açısından meslek dermatozu olarak değerlendirileceği yorumunu beraberinde getirmiştir. Fabrika yönetimi bu dermatozlara zemin hazırlayan iş yeri koşulları hakkında bilgilendirilerek, koruyucu önlemlerin işçi sağlığı açısından doğru ve erken tanı ile uygun sağaltım kadar önemli olduğu vurgulanmıştır.


Ekin Bozkurt Şavk, Neslihan Şendur, Göksun Karaman. Aydın' daki tekstil işçilerinde meslek dermatozlarının araştırılması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 45-47
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale