E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Is hyaluronidase injection effective in treating tear trough hyaluronic acid filler deformity? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 108-110 | DOI: 10.4274/turkderm.31855

Is hyaluronidase injection effective in treating tear trough hyaluronic acid filler deformity?

Selda Pelin Kartal
University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey

Keywords: tear trough, filler, deformity

Göz altı (tear trough) hyaluronik asit dolgu komplikasyonunda hyaluronidaz enjeksiyonu etkili bir tedavi midir?

Selda Pelin Kartal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Göz altı, dolgu, komplikasyon

Selda Pelin Kartal. Is hyaluronidase injection effective in treating tear trough hyaluronic acid filler deformity?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 108-110

Corresponding Author: Selda Pelin Kartal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale