E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Periorbital lupus erythematosus profundus: A case report and review of the literature [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(3): 114-118 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.32068

Periorbital lupus erythematosus profundus: A case report and review of the literature

Didem Mullaaziz1, Serap Maden1, Orgun Deren2, Hanife Özkayalar3
1Near East University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Nicosia, Cyprus
2Near East University Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Nicosia, Cyprus
3Near East University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Nicosia, Cyprus

Lupus erythematosus profundus (LEP), is a rare form of, chronic cutaneous LE, also called lupus erythematosus panniculitis. LEP is characterized by subcutaneous fatty tissue involvement spesifically in patients with LE. Before systemic LE was diagnosed, very few reports reported the presence of lesions of lupus erythematosus profundus. The rare manifestations of the disease are remarkable with the unusual features of the cases. A 43-year-old female patient diagnosed with bilateral periorbital LEP was presented and the literature was reviewed. Significant clinical improvement was achieved in the patient who was given systemic hydroxychloroquine and topical pimecrolimus therapy. This report suggests that asymptomatic periorbital erythema and edema may develop as a manifestation of LEP.

Keywords: Lupus erythematosus, lupus erythematosus profundus, lupus panniculitis, orbital area

Periorbital lupus eritematozus profundus: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Didem Mullaaziz1, Serap Maden1, Orgun Deren2, Hanife Özkayalar3
1Near East University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Nicosia, Cyprus
2Near East University Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Nicosia, Cyprus
3Near East University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Nicosia, Cyprus

Lupus eritematozus profundus (LEP), nadir görülen bir kronik kutanöz lupus eritematozus türü olup, lupus eritematozus panniküliti olarak da adlandırılmaktadır. LEP, LE hastalarında spesifik olarak subkutan yağ doku tutulumu ile karakterizedir. Sistemik lupus eritematozus tanısı konulmadan önce LEP lezyonlarının varlığını bildiren çok az sayıda rapor bildirilmiştir. Hastalığın nadir görülen bulguları, olguların sıra dışı özellikleri ile dikkat çekici olmaktadır. Burada bilateral periorbital LEP tanısı konulan, 43 yaşında bir kadın olgu sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. Sistemik hidroksiklorokin ve topikal pimekrolimus tedavisi verilen hastada anlamlı klinik iyileşme sağlanmıştır. Bu rapor, asemptomatik periorbital eritem ve ödemin LEP’nin bir bulgusu olarak gelişebileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Lupus eritematozus, lupus eritematozus profundus, lupus panniküliti, orbital alan

Didem Mullaaziz, Serap Maden, Orgun Deren, Hanife Özkayalar. Periorbital lupus erythematosus profundus: A case report and review of the literature. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(3): 114-118

Corresponding Author: Didem Mullaaziz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale