E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 245-248

Darier hastalığı ve akrokeratozis verrusiformis

Emel Erkek1, Pınar Atasoy1
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Darier hastalığı nadir görülen, otozomal dominant geçişli bir keratinizasyon bozukluğu hastalığıdır. Seboreik bölgeleri tutan simetrik keratotik papüller, el ayasında çukurcuklar ve tırnak distrofisi ile karakterizedir. Akrokeratozis verrusiformis (Hopf), el ve ayak dorsumlarında verrü planaya benzeyen poligonal papüller ve tırnak distrofisi ile seyreden, otozomal dominant nadir bir hastalıktır. Darier hastalarının bir kısmında el ve ayak dorsumlarında akrokeratozis verrusiformise benzeyen siğilimsi papüller görülebilir. Burada akrokeratozis verrusiformis benzeri akral lezyonların eşlik ettiği bir sporadik Darier hastalığı olgusu sunulmakta ve akral Darier hastalığı ile akrokeratozis verrusiformisin klinikopatolojik ayırıcı tanıları tartışılmaktadır.


Emel Erkek, Pınar Atasoy. Darier hastalığı ve akrokeratozis verrusiformis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 245-248
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale