E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 135-140

Lateks-meyva sendromu

Esen Özkaya Bayazıt1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Lateks alerjisi, yalnızca risk grupları için değil, genel populasyon için de önemi giderek artan, oluşumunda IgE' nin rol oynadığı, kontakt ürtikerden anafilaksiye kadar uzanan geniş bir spektrumda erken tipte immunolojik reaksiyonlarla karakterize bir durumdur. Alerjen nitelikteki lateks proteinlerinin henüz pek azı tanımlanabilmiştir. Bunların bir kısmı bitki proteinleri ile benzer yapıdadır. Son yıllarda lateks alerjisi olanların önemli bir kısmında muz, avokado, kivi, kestane, incir gibi meyvalara karşı da duyarlanma saptanmasıyla lateks-meyva sendromu diye bir tablo tanımlanmıştır. Genellikle ilk saptanan lateks alerjisi olmakta, bu kişilerde testlerle saptanan meyva duyarlanmalarının bir kısmı asemptomatik olabilmektedir. Bu yazıda, ön planda gıda alerjisi şikayeti ile başvuran, lateksle ilgili herhangi bir yakınma tarif etmeyen bir olgu sunulmaktadır. Muz, kivi, kestane, incir gibi meyvaları yedikten veya elle temastan hemen sonra oluşsn ürtiker, anjioödem ve rinokonjuktivit tarzı yakınmaları olan olguda ayrıntılı tetkikler sonucunda o güne kadar farkedilmemiş ileri derecede bir lateks alerjisinin retrograd olarak ortaya çıkarılması ilginç bulunmuştur. Bu nedenle, gıda alerjisi şüphesi olan herkes lateks alerjenleri ve bunlarla çapraz reaksiyon veren gıdalar da gözden geçirilmektedir.


Esen Özkaya Bayazıt. Lateks-meyva sendromu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 135-140
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale