E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
SAPHO syndrome associated with acne fulminans in an adolescent patient [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 76-77 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.32856

SAPHO syndrome associated with acne fulminans in an adolescent patient

Sema Aytekin1, Fatih Göktay1, Şirin Yaşar1, Duygu Geler Külcü2
1University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Istanbul
2University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitatio, İstanbul

Here, we present an adolescence patient of SAPHO syndrome successfully treated with etanercept and isotretinoin.

Keywords: SAPHO, acne fulminans, isotretinoin, etanercept

Adölesan hastada akne fulminansın eşlik ettiği SAPHO sendromu

Sema Aytekin1, Fatih Göktay1, Şirin Yaşar1, Duygu Geler Külcü2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Etanersept ve isotretinoin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen SAPHO sendromlu hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: SAPHO, akne fulminans, isotretinoin, etanersept

Sema Aytekin, Fatih Göktay, Şirin Yaşar, Duygu Geler Külcü. SAPHO syndrome associated with acne fulminans in an adolescent patient. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 76-77

Corresponding Author: Sema Aytekin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale