E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Behcet’s Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 21-23

Behcet’s Disease

Erkan Alpsoy


Behçet Hastalığı

Erkan Alpsoy
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ve Veneroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye


Erkan Alpsoy. Behcet’s Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 21-23

Corresponding Author: Erkan Alpsoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale