E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The answer of [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 50-50

The answer of


Tanınız nedir 2'nin cevabı

Literatürde ilk kez 1903 yılında Hoffmann tarafından “vellüs kılları içeren epidermal kistler” olarak bildirilmiş, 1977’de Esterly ve ark.1 tarafından erüptif vellüs kıl kisti (EVKK) olarak tanımlanmıştır. EVKK çoğunlukla göğüs ön yüz ve ekstremitelerde görülen çok sayıda asemptomatik, deri renginde komedon benzeri papüllerle karakterize, nadir görülen bir deri hastalığıdır. Çoğunlukla çocuk ve genç erişkinleri etkilemekte ve ortalama yaş aralığı 2-24 yaş arasında görülmektedir. Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen rahatsızlık, sporadik şekilde gelişebileceği gibi otozomal dominant yolla kalıtsal geçiş de gösterebilmektedir2. EVKK patogenezinde vellüs kıl follikülünün hatalı gelişimi suçlanmakta ve bu hatalı gelişimin infundibulum seviyesinde bir oklüzyon oluşturarak kıl retansiyonu ve follikülde kistik dilatasyona neden olduğu düşünülmektedir. Histopatolojik incelemede üst ve orta dermiste çok sayıda oblik ya da transvers vellüs kılları ve keratinöz materyal içeren kistik yapılar dikkat çeker. Kist duvarı skuamöz epitelle kaplı olup genellikle sebase bez içermez3. Tanı klinik ve histopatolojik bulgulara dayanılarak konulur. Ancak son yıllarda yayınlanan makalelerde EVKK tanısının biyopsi alınmadan, oldukça pratik bir yöntemle konulabileceği belirtilmiştir. Bu pratik yöntem, kist içeriğinin bir bistüri veya 18 gaurge bir enjektör yardımıyla bir lam üzerine alınması ve %10 potasyum hidroksitte bekletilmesi ve hazırlanan nativ preparatta vellüs tipi kılların ışık mikroskobu ile aranmasını içermektedir4. Ayırıcı tanıda steatokistoma multipleks, trikolemmal kist, dermoid kist, komedonal akne, siringoma ve trikostasis spinulosa yer almaktadır5. Tedavide topikal tretinoin, tazaroten, %12 laktik asit, %10 üre, oral isotretinoin kullanılabilmektedir. Bunun dışında Er-YAG lazer, dermabrazyon, koterizasyon, insizyon ve küretaj diğer cerrahi tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır6,7. Olgumuz; göğüs ön duvarda, deri renginde ve multipl papülleri olan hastalarda EVKK düşünülmesi gerektiğini vurgulamak için sunulmuştur.


. The answer of. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 50-50
LookUs & Online Makale