E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Importance of anesthesia in the intralesional interferon treatment of verruca plantaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 297-299

Importance of anesthesia in the intralesional interferon treatment of verruca plantaris

Hilmi Cevdet Altınyazar1, Cengiz Bekir Demirel2, Rafet Koca1, Nilgün Solak Tekin1

Verruca plantaris is a common viral disease that may be painful and cosmetically unacceptable. Because of their depth of penetration, topical treatment of the lesions is often unsuccessful. Intralesional interferon is one of the treatment choices. Unfortunately pain could be observed during this type of treatment. We present a case of verruca plantaris treated with intralesional interferon. The patient who was prepared to treat with intralesional interferon and consulted to the department of anesthesiology for pain that may occur during treatment. Epidural anesthesia was applied to the patient during intralesional injections. Procedure was repeated for 5 times every other day. All lesions disappeared 1 month after the treatment and there was no recurrence at the end of 3 months of follow up.

Keywords: Verruca plantaris, interferon, epidural anesthesia

Verruka Plantaris Olgularının ıntralezyonel Interferon ile Tedavisinde Anestezinin Önemi

Hilmi Cevdet Altınyazar1, Cengiz Bekir Demirel2, Rafet Koca1, Nilgün Solak Tekin1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Verruka plantaris sık görülen, ağrı ve görünüm bozukluğuna sebep olabilen viral bir hastalıktır. Derin yerleşimli olması nedeniyle topikal tedavilerle genellikle yeterli sonuç alınamaz. ıntralezyonel interferon, tedavi seçeneklerinden birisidir. Fakat uygulama yaygın lezyonlarda ağrılı olabilmektedir.
Bu yazıda interferon ile tedavi ettiğimiz bir verruka plantaris olgusu sunulmaktadır. ıntralezyonel interferon tedavisi planlanan olgumuza müdahale esnasında oluşabilecek şiddetli ağrı sebebiyle tedavi öncesi anestezi konsultasyonu istendi. Hastaya, intralezyonel enjeksiyonlar sırasında epidural anestezi uygulandı. işlem günaşırı olacak şekilde 5 kez tekrarlandı. Tedavi bitiminden 1 ay sonra hastanın tüm lezyonları düzeldi. Üçüncü ayın sonunda nüks yoktu.

Anahtar Kelimeler: Verruka plantaris, interferon, epidural anestezi

Hilmi Cevdet Altınyazar, Cengiz Bekir Demirel, Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin. Importance of anesthesia in the intralesional interferon treatment of verruca plantaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 297-299
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale