E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Mycosis fungoides resembling pigmented purpuric eruption: case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 211-214

Mycosis fungoides resembling pigmented purpuric eruption: case report

Emine Tamer1, Muharrem Üstün Polat1, Güneş Gür Toy1, Nurdan Lenk1, Nuran Allı1, Özge Han2
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Mycosis fungoides present with unusual cutaneous lesions. Pigmented purpuric eruptions are in the spectrum of atypical lesions of mycosis fungoides. Here we present a patient diagnosed histopathologically as mycosis fungoides, that clinically resembled pigmented purpuric dermatitis.

Keywords: Mycosis fungoides, pigmented purpuric dermatitis

Pigmente Purpurik Erüpsiyon Benzeri Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu

Emine Tamer1, Muharrem Üstün Polat1, Güneş Gür Toy1, Nurdan Lenk1, Nuran Allı1, Özge Han2
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Mikozis fungoides alışılmadık kutanöz lezyonlarla karşımıza çıkabilir. Bu farklı lezyon spektrumunda pigmente purpurik erüpsiyona benzer klinikle kendini gösteren mikozis fungoides de yer alır. Burada histopatolojik olarak MF tanısı alan, klinik olarak pigmente purpurik dermatozu taklit eden bir hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Mikozis fungoides, pigmente purpurik dermatoz

Emine Tamer, Muharrem Üstün Polat, Güneş Gür Toy, Nurdan Lenk, Nuran Allı, Özge Han. Mycosis fungoides resembling pigmented purpuric eruption: case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 211-214

Corresponding Author: Emine Tamer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale