E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dermatologic Surgery [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 76-76

Dermatologic Surgery

Seher Bostancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey


Dermatolojik Cerrahi

Seher Bostancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara


Seher Bostancı. Dermatologic Surgery. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 76-76

Corresponding Author: Seher Bostancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale