E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 299-301

Tanınız nedir?

Fatma Pelin Cengiz1, Nazan Emiroğlu1, Bengü Çevirgen Cemil2, Nesrin Gürçay3
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Ankara, Türkiye
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

69 yaşında erkek hasta polikliniğimize sağ ayak bileğinde 2 aydır kapanmayan yara nedeniyle başvurdu. Daha önce başvurduğu dış merkezde kendisine sürme tedavilerin verildiğini, bu tedaviye rağmen yarasının küçülmeyip, büyüdüğünü ifade etti. Hastanın özgeçmişinde 3 yıldır eklem yerlerinde ara ara şiddetlenen kızarıklığı ve ağrısı oluyormuş. Bu şikayetleri için daha önce doktora başvurmamış. Dermatolojik muayenesinde sağ ayak bileği lateral malleolün üzerinde yaklaşık 3 cm çaplı, sarı-beyaz akıntılı, üzeri ülsere mobilize olan nodülü mevcuttu (Resim 1A-B). Ülser sınırından alınan biyopsi örneğinin histopatolojik bulguları Resim 2A-B'de görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: tofüs

Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Bengü Çevirgen Cemil, Nesrin Gürçay. Tanınız nedir?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 299-301

Corresponding Author: Fatma Pelin Cengiz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale