E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of concomitant hidradenitis suppurativa and psoriasis successfully treated with guselkumab in a patient with Down syndrome [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 48-51 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.37801

A case of concomitant hidradenitis suppurativa and psoriasis successfully treated with guselkumab in a patient with Down syndrome

Simge Ünal1, Tuğcan Yüksek2
1Uşak Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology and Venereology, Uşak, Türkiye
2Kyrenia Dr. Akçiçek Government Hospital, Clinic of Dermatology, Kyrenia, Turkish Republic of North Cyprus

In this case report, we present a 29-year-old patient with Down syndrome (DS) who manifested both psoriasis and hidradenitis suppurativa (HS) concurrently. The utilization of guselkumab, an interleukin 23 p19 subunit inhibitor that is approved for moderate to severe psoriasis vulgaris, resulted in significant improvement in symptoms for both conditions following the initial administration. The patient achieved a psoriasis area and severity index 90 response with significant amelioration of psoriatic plaques. Simultaneously, more than 50% improvement in abscess and inflammatory nodules secondary to HS was observed 4 weeks after the start of guselkumab therapy, resulting in a HiSCR score achievement. Throughout the 52-week follow-up, there were no observed exacerbations of symptoms or adverse effects. This case highlights the potential benefit of guselkumab in the simultaneous treatment of HS and psoriasis, and suggests that guselkumab is an effective and safe biologic agent of choice in individuals with DS, where the prevalence of both these diseases is increased, and treatment adherence may pose additional challenges compared to the normal population.

Keywords: Guselkumab, psoriasis, hidradenitis suppurativa, Down syndrome

Down sendromlu hastada guselkumab ile başarılı bir şekilde tedavi edilen eşzamanlı hidradenitis süpürativa ve psoriasis olgusu

Simge Ünal1, Tuğcan Yüksek2
1Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Uşak Türkiye
2Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Bu olgu raporunda, eş zamanlı hidradenitis süpürativa (HS) ve psoriazis birlikteliği olan Down sendromlu (DS) 29 yaşındaki bir hasta sunulmaktadır. Orta ila şiddetli psoriazis vulgaris tedavisi için onayı olan interlökin 23 p19 subünit inhibitörü guselkumabın ilk uygulamasını takiben, her iki durumdaki semptomlarda önemli bir iyileşme gözlendi. Hastanın psoriatik plaklarında düzelme gözlenip psoriazis alan ve şiddet indeksi 90 yanıtına ulaşılırken eş zamanlı olarak, guselkumab tedavisinin başlamasından 4 hafta sonra HS’ye sekonder apse ve enflamatuvar nodüllerde %50’den fazla iyileşme gözlendi ve HiSCR skoru elde edildi. Elli iki haftalık takip süresi boyunca semptomlarda alevlenme gözlenmedi ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Bu olgu, guselkumabın HS ve psoriazisin eş zamanlı tedavisindeki potansiyel faydasını vurgulamakta ve guselkumabın, her iki hastalığın insidansının daha yüksek olduğu ve tedaviye uyumun normal popülasyona göre daha zor olabileceği DS’li bireylerde tercih edilebilecek etkili ve güvenli bir biyolojik ajan olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Guselkumab, hidradenitis süpürativa, psoriasis, Down sendromu

Simge Ünal, Tuğcan Yüksek. A case of concomitant hidradenitis suppurativa and psoriasis successfully treated with guselkumab in a patient with Down syndrome. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 48-51

Corresponding Author: Tuğcan Yüksek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale