E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Secukinumab [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 52-54 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.37929

Secukinumab

Nilgün Atakan
Dermatologist and Venereologist, Private Practice Physician, Ankara, Turkey

Secukinumab is a human immunoglobulin G1/κ monoclonal antibody targeting interleukin-17A. In clinical trials, 77-81% of the secukinumab patients achieved a PASI75 response in 12 weeks. As well as in chronic plaque psoriasis, secukinumab has also been found effective and safe as monotherapy in nail and hairy skin psoriasis and psoriatic arthritis. Secukinumab should be used with caution in patients or their first-degree relatives who have inflammatory bowel disease. It has a safe side effect profile in terms of latent tuberculosis activation.

Keywords: Anti-IL-17, secukinumab, psoriasis

Sekukinumab

Nilgün Atakan
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Serbest Hekim, Ankara

Sekukinumab interlökin-17A’ya yönelik, insan kaynaklı immünoglobulin G1/κ tipinde bir monoklonal antikordur. Klinik araştırmalarda PAŞİ75 yanıtı elde edilen hasta oranı 12. haftada %77 ile 81 arasında değişmektedir. Kronik plak tip psoriasis yanı sıra tırnak ve saçlı deri psoriasisi ile psoriatik artritte de tek başına etkili ve güvenli bulunmuştur. Kendisinde ya da birinci derece yakınlarında inflamatuar barsak hastalığı bulunanlarda dikkatli kullanım gerektiren sekukinumab, latent tüberküloz aktivasyonu açısından güvenli bir yan etki profiline sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Anti-IL-17, sekukinumab, psoriasis

Nilgün Atakan. Secukinumab. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 52-54

Corresponding Author: Nilgün Atakan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale