E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
HPV and Herpes Zoster Vaccines [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 108-112

HPV and Herpes Zoster Vaccines

Bilal Doğan, Özlem Karabudak
Gata Department Of Dermatovenereology, Istanbul

Genital warts and Herpes Zoster are relatively frequent encountered diseases in dermatology practice. Cervical cancers are also caused by some spesific types of human papillomaviruses. The purpose of this review is to give some knowledges about the vaccines which were developed for these diseases.

Keywords: Human papilloma virus, herpes zoster, vaccine.

HPV Ve Herpes Zoster Aşıları

Bilal Doğan, Özlem Karabudak
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Dermatoveneroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Genital siğiller ve Herpes Zoster dermatoloji pratiğinde sık karşılaştığımız hastalıklardandır. Servikal kanser de yine “human papilloma virus”ün belirli tipleri tarafından oluşturulur. Bu derlemenin amacı bahsedilen hastalıklara karşı geliştirilen aşılar hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Human papilloma virus, herpes zoster, aşı.

Bilal Doğan, Özlem Karabudak. HPV and Herpes Zoster Vaccines. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 108-112

Corresponding Author: Bilal Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale