E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Plaque-like dermatofibroma: A case report and review of the literature [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 190-192 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.38107

Plaque-like dermatofibroma: A case report and review of the literature

Sinan Nane1, Aslı Bilgiç1, Cumhur İbrahim Başsorgun2, Erkan Alpsoy1
1Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Antalya, Turkey
2Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Antalya, Turkey

Dermatofibromas are common skin tumors although there are some different clinical forms, which are seen rarely. Giant dermatofibromas are benign, pedunculated lesions that are larger than 5 cm with typical dermatofibroma histopathologic features. Typically, plaque-like dermatofibromas are considered a subtype of giant dermatofibromas without a pedicule. Here, we aimed to report a case of plaque-like dermatofibroma seen in a 5-year-old girl due to its rarity and to review this clinical picture together with all the cases in the literature.

Keywords: Dermatofibroma, plaque-like dermatofibroma, giant dermatofibroma

Plak benzeri dermatofibrom: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Sinan Nane1, Aslı Bilgiç1, Cumhur İbrahim Başsorgun2, Erkan Alpsoy1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

Dermatofibromlar nadir görülen bazı farklı klinik formları olmakla birlikte sık görülen deri tümörleridir. Dev dermatofibromlar, tipik dermatofibrom histopatolojik özellikleri olan, 5 cm’den büyük, iyi huylu, saplı lezyonlardır. Plak benzeri dermatofibromlar tipik olarak pedikülsüz dev dermatofibromların bir alt tipi olarak kabul edilir. Burada 5 yaşında bir kız çocukta görülen plak benzeri dermatofibrom olgusunu nadir görülmesi nedeniyle sunmayı ve bu klinik tabloyu literatürdeki tüm olgularla birlikte gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Dermatofibrom, plak benzeri dermatofibrom, dev dermatofibroma

Sinan Nane, Aslı Bilgiç, Cumhur İbrahim Başsorgun, Erkan Alpsoy. Plaque-like dermatofibroma: A case report and review of the literature. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 190-192

Corresponding Author: Sinan Nane, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale