E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 89-90

What is your diagnosis?

Ersin Aydın1, Ercan Karabacak1, Zafer Küçükodacı2, Bilal Doğan1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ksantogranuloma en sık rastlanılan Non-Langerhans hücreli histiosiyozdur. Sıklıkla infantil ve çocukluk döneminde gözlenmesi nedeniyle juvenil ksantogranuloma (JKG) olarak adlandırılmıştır. Literatürde çok ender olarak, erişkin yaşta başlangıç gösteren olgulara da rastlanabilmektedir. Burada klinik ve histopatolojik bulgularla erişkin tip ksantogranüloma tanısı konulan 21 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.

Keywords: Ksantogranüloma, juvenil ksantogranuloma

Tanınız nedir?

Ersin Aydın1, Ercan Karabacak1, Zafer Küçükodacı2, Bilal Doğan1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ksantogranuloma en sık rastlanılan Non-Langerhans hücreli histiosiyozdur. Sıklıkla infantil ve çocukluk döneminde gözlenmesi nedeniyle juvenil ksantogranuloma (JKG) olarak adlandırılmıştır. Literatürde çok ender olarak, erişkin yaşta başlangıç gösteren olgulara da rastlanabilmektedir. Burada klinik ve histopatolojik bulgularla erişkin tip ksantogranüloma tanısı konulan 21 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ksantogranüloma, juvenil ksantogranuloma

Ersin Aydın, Ercan Karabacak, Zafer Küçükodacı, Bilal Doğan. What is your diagnosis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 89-90

Corresponding Author: Ersin Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale