E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Thoughts on Citation, Citation Analysis of the Articles Published in International Dermatology Journals by Turkish Dermatologists and the Top-Cited Articles [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 79-82

Thoughts on Citation, Citation Analysis of the Articles Published in International Dermatology Journals by Turkish Dermatologists and the Top-Cited Articles

Deniz Seçkin
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey


Atıf Üzerine Görüşler, Türk Dermatologları Tarafından Uluslararası Dermatoloji Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Atıf Alma Oranları ve En Çok Atıf Alan Makaleler

Deniz Seçkin
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye


Deniz Seçkin. Thoughts on Citation, Citation Analysis of the Articles Published in International Dermatology Journals by Turkish Dermatologists and the Top-Cited Articles. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 79-82

Corresponding Author: Deniz Seçkin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale