E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
An unusual presentation of linear immunoglobulin A dermatosis after coronavirus disease-2019 mRNA vaccine [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 183-185 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.38387

An unusual presentation of linear immunoglobulin A dermatosis after coronavirus disease-2019 mRNA vaccine

Elif Eriş1, Yunus Özcan1, Belkız Uyar1, Mehmet Gamsızkan2
1Düzce University Faculty Of Medicine, Department of Dermatology, Düzce, Turkey
2Düzce University Faculty Of Medicine, Department of Pathology, Düzce, Turkey

Linear immunoglobulin A bullous dermatosis (LABD) is a rare subepidermal vesiculobullous disease that can develop in children and adults. Although most cases are idiopathic, drugs, infections, and malignancies have also been reported to induce LABD. In this report, we present the case of a 43-year-old female patient who developed LABD with an unusual clinical appearance shortly after immunization with the coronavirus disease-2019 mRNA vaccine.

Keywords: Linear IgA dermatosis, COVID-19, vaccine

Koronavirüs hastalığı-2019 mRNA aşısı sonrası gelişen atipik prezentasyonlu lineer immünoglobulin A dermatozu

Elif Eriş1, Yunus Özcan1, Belkız Uyar1, Mehmet Gamsızkan2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Lineer immünoglobulin A büllöz dermatoz (LABD) çocuklarda ve erişkinlerde görülebilen nadir bir subepidermal vezikülobüllöz hastalıktır. Çoğu olgu idiyopatik olmakla birlikte; ilaçlar, enfeksiyonlar ve malignitelerin de LABD’yi indüklediği bildirilmiştir. Bu olgu sunumda, koronavirüs hastalığı-2019 mRNA aşısı ile bağışıklandıktan kısa bir süre sonra LABD gelişen 43 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lineer İgA dermatozu, COVID-19, aşı

Elif Eriş, Yunus Özcan, Belkız Uyar, Mehmet Gamsızkan. An unusual presentation of linear immunoglobulin A dermatosis after coronavirus disease-2019 mRNA vaccine. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 183-185

Corresponding Author: Elif Eriş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale