E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 48-49

Bir püstüler psoriasis olgusunda anti-gliadin antikor pozitifliği

Aylin Kuyumcubaşı Kalaycıyan1, Aydın İşçimen1, Agop Kotogyan1
İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Psoriasis patogenezi tam olarak anlaşılmamış atak ve remisyonlarla seyreden kronik bir hastalıktır. Mevcut tedaviler semptomatiktir. Özellikle, şiddetli seyreden bazı olgularda, tüm tedavi seçenekleri başarısızlığa uğrayabilir. 13yaşında birpüstüler psoriasisli hasta ve yeni bir tedavi seçeneği sunulmaktadır.


Aylin Kuyumcubaşı Kalaycıyan, Aydın İşçimen, Agop Kotogyan. Bir püstüler psoriasis olgusunda anti-gliadin antikor pozitifliği. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 48-49
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale