E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 74-75

"Akut İnfantil Hemorajik Ödem" Ülkemizde Daha Sık Görülen Bir Hastalık mıdır?

Ali Haydar Parlak1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı


Ali Haydar Parlak. "Akut İnfantil Hemorajik Ödem" Ülkemizde Daha Sık Görülen Bir Hastalık mıdır?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 74-75
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale