E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Treatment Modalities for Psychodermatological Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 46-51 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s46

Treatment Modalities for Psychodermatological Diseases

Şenol Turan1, Mine Özmen

Although psychodermatologic diseases are diagnosed very easily, their treatment often poses a great deal since they are often associated with psychological conflicts and psychiatric disorders such as depression, anxiety disorders and delusional disorders. Therefore dermatological treatment modalities might be insufficient for sychodermatologic diseases. Associations between dermatological and psychiatric diseases and their pathological basis need to be known very well for the treatment success. In case of treatment failure or insufficient treatment, the patient’s psychological assessment should be considered and psychopharmacology, psychotherapy, biofeedback and hypnosis may need to be added to treatment plan. Psychopharmacologic,
psychotherapeutic and other treatment modalities for treatment of psychodermatological diseases that are associated with psychological conflicts and comorbid major psychiatric diseases are reviewed in this article.

Keywords: Psychodermatology, psychopharmacology, depression, anxiety

Psikodermatolojik Hastalıklarda Tedavi Modelleri

Şenol Turan1, Mine Özmen

Tedavisi tanınmasına oranla oldukça zor olan psikodermatolojik hastalıklar sıklıkla psikolojik çatışmalarla ilişkilidir ve depresyon, anksiyete bozuklukları, sanrısal bozukluk gibi psikiyatrik hastalıklar da eşlik eder. Bu nedenle psikodermatolojik hastalıklarda dermatolojik tedavi modellerinin tek başına uygulanması, yeterli olmayabilir. Tedavi başarısı için, dermatolojik ve psikiyatrik patolojilerin ve bunların birbirleriyle olan ilişkisinin bilinmesi gerekmektedir. Dermatolojik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda hastanın psikolojik değerlendirmesini de göz önüne alarak tedavinin planlanması ve hastanın gereksinimine göre psikofarmakoloji, psikoterapi, biofeedback, hipnoz gibi tedavilerin eklenmesi gerekebilir. Bu çalışmada, ruhsal etkenlerle ilişkili psikodermatolojik hastalıkların ve onlara eşlik eden psikiyatrik hastalıklar için günümüzde uygulanan psikofarmakolojik, psikoterapötik tedaviler ve diğer tedavi modelleri gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikodermatoloji, psikofarmakoloji, depresyon, anksiyete

Şenol Turan, Mine Özmen. Treatment Modalities for Psychodermatological Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 46-51

Corresponding Author: Şenol Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale