E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of overlapping of Sturge Weber syndrome-Klippel Trenaunay syndrome and ophthalmological findings [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 160-162 | DOI: 10.4274/turkderm.39297

A case of overlapping of Sturge Weber syndrome-Klippel Trenaunay syndrome and ophthalmological findings

Ersin Aydın1, Yakup Aksoy2, Ercan Karabacak1, Bilal Doğan1, Murat Velioğlu3, Kürşat Göker1
1Department Of Dermatology, Gata Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department Of Ophthalmology, Gata Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department Of Dradiology, Gata Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Türkiye

Sturge-Weber syndrome (SWS) is a neurocutaneous syndrome characterized by facial port wine stains, vascular lesions in the ipsilateral brain and meninges, and glaucoma. Klippel-Trenaunay syndrome (KTS) is a rare congenital malformation associated with cutaneous vascular malformation, bony or soft tissue hypertrophy and venous varicosities in the affected limb. Although some cases have been reported in the literature, an overlap between these two phakomatoses is extremely rare and they have systemic and ocular affects. Here, we present a case showing the properties of both SWS and KTS and having interesting ophthalmological findings. This case is presented to emphasize that eye related complications might also be seen in these syndromes.

Keywords: Sturge-Weber syndrome, Klippel-Trenaunay syndrome, corneal thickness

Sturge Weber sendromu-Klippel Trenaunay sendromu birlikteliği olgusu ve göz bulguları

Ersin Aydın1, Yakup Aksoy2, Ercan Karabacak1, Bilal Doğan1, Murat Velioğlu3, Kürşat Göker1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Istanbul, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Istanbul, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Istanbul, Türkiye

Sturge-Weber sendromu (SWS) yüzde Porto şarabı lekesi, aynı taraf beyinde ve meninkste vasküler lezyonlar ve gözde glokom ile karakterize bir nörokutanöz sendromdur. Klippel-Trenaunay sendromu (KTS) ise kutanöz vasküler malformasyon, kemik ya da yumuşak doku hipertrofisi ve etkilenen ekstremitede venöz genişlemelerle karekterize nadir görülen bir konjenital malformasyondur. Literatürde az sayıda olgu bildirilmiş olmakla birlikte bu iki fakomatozun birlikte görülmesi nadir bir durumdur ve sistemik, oftalmolojik patolojilere neden olabilmektir. Burada SWS ve KTS özelliklerini bir arada gösteren, aynı zamanda ilginç oftalmolojik bulguları da olan bir olgu sunulmuştur. Bu olgu sunumu, bu sendromlarda gözle ilgili komplikasyonların da görülebileceğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sturge-Weber sendromu, Klippel-Trenaunay sendromu, kornea kalınlığı

Ersin Aydın, Yakup Aksoy, Ercan Karabacak, Bilal Doğan, Murat Velioğlu, Kürşat Göker. A case of overlapping of Sturge Weber syndrome-Klippel Trenaunay syndrome and ophthalmological findings. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 160-162

Corresponding Author: Yakup Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale