E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Complications of Dermatocosmetic Procedures [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(1): 17-20

Complications of Dermatocosmetic Procedures

Mustafa Tunca
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

Over the last several decades the popularity of minimally invasive cosmetic procedures especially botulinum toxin, soft tissue fillers and chemical peelings, increased exponentially. Although these procedures are generally considered to be safe, a variety of adverse reactions and complications ranging from temporary and mild injection site reactions to long lasting or permanent
serious complications may occur. These complications may be related to the procedure itself, or products and equipment being used, or technique of the physician, or some other factors involved. To avoid complications, these procedures must be performed carefully using proper techniques and materials, and patients must be followed up closely as needed after the procedure.

Keywords: Cosmetic procedure, complication, botulinum toxin, soft tissue filler, chemical peeling

Kozmetik Uygulama Komplikasyonları

Mustafa Tunca
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Son yıllarda minimal invaziv kozmetik girişimlerin, özellikle de botulinum toksini, yumuşak doku dolgulamaları ve kimyasal peelinglerin popülaritesi gittikçe hızlanarak artmaktadır. Bu işlemler genellikle güvenilir kabul edilmelerine karşın, hafif ve geçici injeksiyon yeri reaksiyonlarından uzun süren ya da kalıcı ciddi komplikasyonlara kadar değişik istenmeyen etkiler ve komplikasyonlar görülebilir. Bu komplikasyonlar yapılan işlemin kendine, kullanılan ürün ya da cihazlara, kullanılan tekniğe veya diğer faktörlere bağlı olabilir. Komplikasyonları önlemek için bu girişimler uygun teknik ve malzemeler kullanılarak dikkatle uygulanmalı ve hastalar işlem sonrası gereken şekilde yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kozmetik uygulama, komplikasyon, botulinum toksini, yumuşak doku dolgusu, kimyasal peeling

Mustafa Tunca. Complications of Dermatocosmetic Procedures. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(1): 17-20

Corresponding Author: Mustafa Tunca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale