E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Secukinumab-induced paradoxical palmoplantar pustular psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 197-199 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.39591

Secukinumab-induced paradoxical palmoplantar pustular psoriasis

Yıldız Gürsel Ürün1, Hande Yelgen1, Mustafa Ürün1, Nuray Can2
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Edirne, Turkey

Keywords: Psoriasis, pustular psoriasis of palms and soles, paradoxical, secukinumab, ustekinumab

Sekukinumabın tetiklediği paradoksal palmoplantar püstüler psoriazis

Yıldız Gürsel Ürün1, Hande Yelgen1, Mustafa Ürün1, Nuray Can2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Edirne

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, palmoplantar püstüler psoriazis, paradoksal, sekukinumab, ustekinumab

Yıldız Gürsel Ürün, Hande Yelgen, Mustafa Ürün, Nuray Can. Secukinumab-induced paradoxical palmoplantar pustular psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 197-199

Corresponding Author: Yıldız Gürsel Ürün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale