E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A rare case of giant congenital melanocytic nevus associated with ipsilateral developmental dysplasia of the hip [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 52-53 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.39924

A rare case of giant congenital melanocytic nevus associated with ipsilateral developmental dysplasia of the hip

Meryem Aktaş1, Deniz Yücelten1, Özlem Akın Çakıcı1, Evrim Karadağ Saygı2
1Marmara University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Türkiye
2Marmara University Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye

Keywords: Congenital, melanocytic nevus, developmental hip dysplasia

İpsilateral gelişimsel kalça displazisinin eşlik ettiği dev konjenital melanositik nevüslü nadir bir olgu

Meryem Aktaş1, Deniz Yücelten1, Özlem Akın Çakıcı1, Evrim Karadağ Saygı2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Konjenital, melanositik nevus, gelişimsel kalça displazisi

Meryem Aktaş, Deniz Yücelten, Özlem Akın Çakıcı, Evrim Karadağ Saygı. A rare case of giant congenital melanocytic nevus associated with ipsilateral developmental dysplasia of the hip. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 52-53

Corresponding Author: Meryem Aktaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale