E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 243

Türkderm'in yayın amacı ve gelişimi

Oya Gürbüz1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı


Oya Gürbüz. Türkderm'in yayın amacı ve gelişimi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 243
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale