E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Arbor cutis resulting from using topical imiquimod for treating actinic keratosis and squamous cell carcinoma in situ [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 206-207 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.40370

Arbor cutis resulting from using topical imiquimod for treating actinic keratosis and squamous cell carcinoma in situ

Gülsün Hazan Tabak, Neslihan Akdoğan, Gonca Elçin
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Keywords: Cutaneous squamous cell carcinoma, imiquimod, side effect

Aktinik keratoz ve skuamöz hücreli karsinoma in situ tedavisinde topikal imikimod kullanımına sekonder hiperkeratoz

Gülsün Hazan Tabak, Neslihan Akdoğan, Gonca Elçin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Skuamöz hücreli karsinom, imikimod, yan etki

Gülsün Hazan Tabak, Neslihan Akdoğan, Gonca Elçin. Arbor cutis resulting from using topical imiquimod for treating actinic keratosis and squamous cell carcinoma in situ. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 206-207

Corresponding Author: Neslihan Akdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale