E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Burrow’s graft: A simple and time-saving alternative for nasal skin repair after surgery [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 208-209 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.41196

Burrow’s graft: A simple and time-saving alternative for nasal skin repair after surgery

Leyla Huseynova Terzi, Gonca Elçin
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Keywords: Burrow’s graft, surgical flaps, dermatologic surgical procedures, reconstructive surgical procedures, Mohs surgery.

Burrow grefti: Burun yerleşimli cerrahi defektlerin tamirinde basit ve zaman kazandıran bir alternatif

Leyla Huseynova Terzi, Gonca Elçin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Burrow grefti, cerrahi flepler, dermatolojik cerrahi işlemler, rekonstrüktif cerrahi işlemler, Mohs cerrahisi

Leyla Huseynova Terzi, Gonca Elçin. Burrow’s graft: A simple and time-saving alternative for nasal skin repair after surgery. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 208-209

Corresponding Author: Leyla Huseynova Terzi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale