E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Microscopy of the hair and trichogram [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 13-18

Microscopy of the hair and trichogram

Özlem Dicle
Department Of Skin And Venereal Diseases, Akdeniz University Faculty Of Medicine, Antalya, Turkey

Hair microscopy is a fast and simple method for the diagnosis of various disorders affecting the hair in daily practice. For the microscopy of the hair, samples are collected by either clipping or plucking. The trichogram technique which the hair sample is collected by a standardized plucking method is used for the diagnosis of hair shedding and of alopecia via hair root pattern. In this review, the examination techniques and details are discussed and the most common indications for the hair microscopy including hair abnormalities as a part of genodermatosis and, infections and infestations affecting the hair are highlighted.

Keywords: Hair microscopy, trichogram, hair root, light microscopy, scanning electron microscopy, polarized microscopy

Saç mikroskopisi ve trikogram

Özlem Dicle
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Saç mikroskopisi günlük pratikte saçları etkileyen birçok hastalıkta tanı koydurucu olabilen hızlı ve basit bir yöntemdir. Mikroskopik inceleme için saç örnekleri kesilerek veya çekilerek elde edilir. Örneklerin standardize bir çekim yöntemi ile elde edildiği trikogram tekniği, saç dökülmesi ve alopesi tanısı için saç köklerinin değerlendirilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Bu derlemede, saçların mikroskopik bakısı sırasında kullanılan teknikler ve özellikler tartışılmış, genodermatozların bir parçası olarak saç şaftı anormallikleri, saçları tutan enfeksiyon ve enfestasyonlar dahil olmak üzere sıkça karşılaşılan saç mikroskopisi kullanım alanları vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Saç mikroskopisi, trikogram, kıl kökü, ışık mikroskopi, taramalı elektron mikroskopi, polarize mikroskopi

Özlem Dicle. Microscopy of the hair and trichogram. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 13-18

Corresponding Author: Özlem Dicle, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale